Paranoya nedir Paranoyak kimdir

Paranoya nedir ? 

 

düzenli ve sürekli sabuklamaların, bencillik, güvensizlik, kuşku ve bilinçsiz suçluluk duygularının yoğun olduğu bir ruh hastalığı. Paranoyak kimdir ? sıfat 1. paranoya ile ilgili. 2. ad paranoyaya tutulmuş kimse, ruh hastası.

Paranoid kişilik bozukluğu ( Paranoya ) Saçma olmayan bir kurgu ve iyi düzenlenmiş bir düşünme biçimiyle, herkesten şüphelenmektir. Paranoid Kişilik Bozukluğunun (Paranoya) Belirtileri Paranoid kişilik bozukluğuna sahip hastalar; Diğer ruhsal rahatsızlıklara sahip olan hastalardan daha farklı bir tablo sergilerler. Genelde savunmacı kişilikte insanlar oldukları için dışarıdan birinin, bu kişilerinin bir ruhsal rahatsızlığı olduğunun farkına varmaları ancak çok detaylı muayene ile mümkün olur. Genelde paranoid kişilik bozukluğuna sahip olan kişiler farklı sebeplerle bir şüphe geliştirirler ve dışarıya bu şüphelerinin anlattıklarında bu şüphelerini belirli bir mantık çerçevesinde anlatabilme kabiliyetine sahiptirler. Örn; Hasta eşinin kendisini aldattığına inanır ve bunu nasıl anladığı sorulduğunda bağlantısız yorumlarla açıklamaya çalışır. Paranoid Kişilik Bozukluğunun (Paranoya) Nedenleri Pek çok psikiyatrik rahatsızlıklarda olduğu gibi genetik, biyolojik, sosyolojik ve nörolojik nedenleri olabilir. Özellikle beynin ön kısmında yer alan Frontal Cortex ( doğru yanlışı ayırt edebilme) kısmında yapısal bir bozukluk olabileceği gibi yetiştirme tarzı da paranoid kişilik bozukluğun ortaya çıkmasına neden olabilir. Paranoid Kişilik Bozukluk (Paranoya) Tedavi Edilmezse Ne Olur? Bu hastalar zaman içinde şizofrenik durum geliştirebilir. İş aile ve sosyal ilişkilerini sürdüremedikleri bir tablo oluşabilir. Ayrıca paranoid kişilik bozukluğundaki şiddete eğilim göz ardı edilmemeli ve mutlaka ona uygun tedbirler alınmalıdır. Hasta Yakınlarının Hastaya Yaklaşımı Nasıl Olmalıdır? Şizofreniden farklı olarak şiddet eğilimlerinin, cinayet ve yaralamaların en fazla ortaya çıkabildiği hastalık grubudur. Dolayısıyla bu hastalarla yaşayan insanların çok dikkatli olması gerekir. Kişinin söyledikleri ne kadar saçma olursa olsun desteklenmemeli ama karşı da çıkılmamalıdır. Kişinin içinde bulunduğu durumun empatik bir şekilde anlamaya çalışılması ve profesyonel yardım alınmasının sağlanması gerekmektedir.